Originals exista de 11 ani doar pentru ca tu sa te bucuri de cea mai cool experienta de shopping online din Romania.

Vino sa sarbatorim impreuna puterea lui 11. Show us your 11 iar noi iti vom oferi 1100 lei sa iti iei tot ce vrei de pe Originals.

Ce trebuie sa faci?

 

 

 

Regulamentul oficial al Concursului "Show us your 11"

 

Sectiunea1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului „Show us your 11” (denumit in continuare Concurs) este compania  SC Originals SRL, (denumita in continuare Organizator), cu sediul in Calea Cristesti, nr. 79, localitatea Holboca, judetul Iasi, cod postal 707250. Respectarea regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.originals.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul fara notificare prealabila.

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook.

 

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul se va desfasura in perioada 16 Martie - 31 Martie 2017 pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/Originals.ro/?ref=ts&fref=ts  

 

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezentate in acest regulament pentru a-si valida participarea.Nu pot participa  angajati  ai  Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor regulamentului. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de regulament. Dreptul de participare la Concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Pentru a se inscrie in Concurs, participantii trebuie sa detina un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume/prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator, va puteti crea un cont nou, la adresa:  https://facebook.com/.

În cazul constatării folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.


Sectiunea 4. Protectia datelor personale

Participarea la aceast Concurs confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale, care au caracter personal, sa poata fi facute publice si folosite de Organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

Prin participarea la Concurs, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita Organizatorului acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.


Sectiunea 5. Desfasurarea concursului

Concursul se desfasoara doar online, pe pagina de Facebook Originals.ro, https://www.facebook.com/Originals.ro/?ref=ts&fref=ts  

Utilizatorii se pot inscrie in concurs, astfel:

Intra pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Originals.ro/?ref=ts&fref=ts  

Adauga intr-un comentariu la Concurs o fotografie creativa in care sa para numarul 11.

Aduna cat mai multe like-uri.

Fotografiile care obtin cele mai multe like-uri vor intra in top 11 finalisti.  

Din top 11 se va extrage castigatorul, prin tragere la sorti, folosind site-ul http://random.org

         

Sectiunea 6. Premiul concursului

Se va acorda un singur premiu, pentru concursul desfasurat in perioada 16 Martie – 31 Martie 2017,  constand in:

Un voucher in valoare de 1100 RON, valabil 90 de zile de la anuntarea castigatorului, pe site-ul https://www.originals.ro/

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu un  alt  premiu  si  nici  nu  se va putea acorda  contravaloarea lui in  bani.  In  cazul  refuzului potentialului castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

In acest caz, Organizatorul va relua procesul tragerii la sorti a celor 11 finalisti, lista acestora completandu-se cu urmatoarea postare in ordinea numarului de aprecieri cumulate. Voucher-ul poate fi folosit intr-o singura sesiune de cumparaturi, pe site-ul www.originals.ro

În cazul în care valoarea produselor alese este mai mică de 1100 lei, câștigătorul nu va putea beneficia de contravaloarea  dintre suma voucher-ului si totalul comenzii.

În cazul în care valoarea produselor alese este mai mare de 1100 lei, câștigătorul poate plăti cu cardul/cash diferența. Organizatorul va suporta costurile legate de transport si retur.


Sectiunea 7. Desemnarea castigatorului si predarea premiului

Prin intermediul unui screenshot se va face un top 11 finalisti( care au obtinut cele mai multe like-uri), iar dintre acestia se va desemna  un singur castigator cu ajutorul site-ului http://random.org

Castigatorul va fi anuntat in data de 3 Aprilie, pe pagina de facebook a Organizatorului.

Dupa anuntarea castigatorului, acesta are la dispozitie 72 de ore pentru a contacta Organizatorul la unul din numerele de telefon : 0733 411 401/0760 124 440.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Premiul va fi distribuit numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.


Sectiunea 8. Incetarea concursului

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 31 Martie 2017, ora 23:59 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil şi inevitabil care impiedica  in mod obiectiv si fara nici o culpa din partea debitorului, derularea concursului.

 

Sectiunea 9. Limitarea raspunderii

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei promotii.

Organizatorul Concursului nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu acest Concurs, exceptie facand cele prevazute de O.G. 99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia comisiei este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: aplicatii cu date incomplete sau/si incapacitatea tehnica a utilizatorului de a termina inscrierea in acest Concurs.

Nicio eroare in acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.

Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de scriere cu acuratete a datelor sau alte erori referitoare la validitatea datelor sau erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

 

Sectiunea 10. Litigii 

In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente din municipiul Iasi.